İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

Site Yönetimi Ekibinin Sorumlulukları

Site yönetimi için bir yönetici seçilmelidir. Site yönetimi ekibinin sorumlulukları; Sitede oturan kişilerin kendi aralarından yada site dışından aday olan kişilerin arasından yapılan oylamada çoğunluğun oylarını alan kişi yönetici olarak atanır. Yöneticinin görev süresi 1 yıldır. Her yıl yeniden yönetici seçimine gidilir. Mevcut yönetici yeniden seçime girebilir ve kazandığı takdirde görevine devam edebilir.

Uzman Site yöneticisinin ve varsa ekibinin düzenli olarak yapması gereken görev ve sorumlulukları vardır. Site Yönetimi ekibinin sorumlulukları bunlardır.

1- Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

2- Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.

3- Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

4- Gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri. Asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi veya sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda yapılması. Çünkü böyle bir zaman gösterilmemişse ya da her takvim yılının ilk ayı içinde kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda para toplanır. Bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanır.

site yönetimi ekibinin sorumlulukları

5- Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü. Yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

6- Gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

7- Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması.

8- Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması.

9- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi.

10-Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak.  Bu nedenle muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması.

11- Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Tüm bu görevler Kat Mülkiyeti Kanunu 35. Madde de yer almaktadır.

Site Yönetimi Uzmanlık Gerektirir

Profesyonel Site Yöneticisi ve site sakinlerinden aidatların tahsil edilmesi. Bina ve çevre temizliği, asansör periyodik bakımları. Çalışan maaşları, sigortaları, izinleri ve kıdem tazminatları ve yukarıda yazan tüm maddelerin sorumluluğundadır. Bu uğraşılar bina sakinlerinin bu ağır yükü yöneticiye değil de site yönetim firmalarına teslim etme gereksinimini doğurmuştur. YGBS Easylife Yönetim Hizmetleri A.Ş,  site yönetimini güvenle teslim edebileceğiniz profesyonel ekiplerden oluşur. Sitenizi profesyonellere teslim etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. YGBS site yönetimi ekipleri en doğru şekilde bu hizmeti sizlere sunar.

Teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

YGBS, yaşam alanlarında güven ve huzur ortamı sunuyor.
Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin güvenilirliği; Sözün ve davranışın tutarlılığı, özün sözün bir oluşudur. İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz. Teknolojik gelişmelere ve standartlara uygun olarak siteler, tesisler için profesyonel tesis yönetim hizmeti veririz.
Yahya SAĞIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.