site yönetimi

Site Yönetimi Ekibinin Sorumlulukları

Site Yönetimi

Site Yönetimi Ekibinin Sorumlulukları

Site yönetimi için bir yönetici seçilmelidir. Sitede oturan kişilerin kendi aralarından yada site dışından aday olan kişilerin arasından yapılan oylamada çoğunluğun oylarını alan kişi yönetici olarak atanır. Yöneticinin görev süresi 1 yıldır. Her yıl yeniden yönetici seçimine gidilir. Mevcut yönetici yeniden seçime girebilir ve kazandığı takdirde görevine devam edebilir.

Site yöneticisinin ve varsa ekibinin düzenli olarak yapması gereken görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar;

1- Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

2- Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

3- Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

4- Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

site yönetimi ekibinin sorumlulukları

5- Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

6- Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

7- Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

8- Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

9- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

10-Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

11- Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Tüm bu görevler Kat Mülkiyeti Kanunu 35. Madde de yer almaktadır.

Site Yönetimi Uzmanlık Gerektirir

Site Yöneticisi, site sakinlerinden aidatların tahsil edilmesi, bina ve çevre temizliği, asansör periyodik bakımları, çalışan maaşları, sigortaları, izinleri ve kıdem tazminatları ve yukarıda yazan tüm maddelerin sorumluluğundadır. Bu uğraşılar bina sakinlerinin bu ağır yükü yöneticiye değil de site yönetim firmalarına teslim etme gereksinimini doğurmuştur. YGBS Easylife Yönetim Hizmetleri A.Ş,  site yönetimini güvenle teslim edebileceğiniz profesyonel ekiplerden oluşur. Sitenizi profesyonellere teslim etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. YGBS site yönetimi ekipleri en doğru şekilde bu hizmeti sizlere sunar.

Teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.