Entegre Tesis Yönetimleri

Entegre tesis yönetimleri denildiğinde apartman, site, plaza gibi ortak kullanım alanlarında genel yönetim hizmetleri veren yönetimlerin, evrak, kayıt, raporlama, sözleşme yenileme, planlama gibi profesyonellik gerektiren işleri çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Profesyonel apartman / site yönetimi hizmetleri veren YGBS EASYLIFE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planına uyarak ortak yaşam alanlarında yürütülen işlerin tamamını raporlayarak kayıt altında tutmakta ve sunulmak üzere saklamaktadır.

Entegre tesis yönetimleri, apartman ya da sitelerde ileriye ve geriye dönük tüm işleri takip etmek ve denetimlerini sağlamak için yapılan işlemlerin bütününe denir. Atılacak her adım yönetim planına ve ilgili kanuna göre yapılmalıdır.

Bursa Entegre Tesis Yönetimleri

ENTEGRE TESİS YÖNETİMLERİ TEMEL FAALİYETLER

Entegre tesis yönetimleri hizmetimizi 8 alt başlık altında ayrı ayrı ele alıyoruz.

Entegre Tesis Yönetimleri Hizmeti

İşletme bütçesi yönetim planları ve organizasyonların planlanması

Özel Güvenlik Hizmetleri

Entegre tesis yönetimi kapsamında verilen bir hizmetimiz olan özel güvenlik hizmetleri tüm işletmeler, siteler ve özel konutlar için giriş-çıkışlar, çalışan personelin kontrolü, çevre güvenliği, acil durumlarda alınması gereken tedbirler ve firmalardan gelecek özel istekler üzerine yasal çerçevede verilebilen hizmet çeşitleridir

Teknik İşletme ve Bakım Hizmetleri

Binada mevcut sistem, araç-gereç ve cihazların bakım ve onarımlarının bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmesi. Isıtma, soğutma, UPS, jeneratör, arıtma su, su işletimi ve kullanımı, alan planlaması.

Entegre tesis yönetimleri üretim Destek

Ürünün sonlandırılması, paketleme, etiketleme, ambalaj yönetimi ve temizliği, sevkiyat öncesi temizlik ve sevkiyata hazırlık.

Sivil Savunma ve Afete Hazırlık

Olağanüstü durumlarda ve afetlerde can ve mal kayıplarının azaltılması ve kurtarılması.

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

Olağan üstü durumlarda ve afetlerde can ve mal kayıplarının azaltılması ve kurtarılması.

Entegre Tesis Yönetimleri Ulaşım Hizmetleri

Personel taşıması, ring seferleri, araçların ve şoförlerin tahsisi

Konferans ve Toplantı Alanlarının Yönetim Hizmeti

Salon ve odaların idame ve tahsisi organizasyon performansı artırmak için insan kaynakları ve işletme yönetiminin fiziksel alt yapı üzerinden bir şekilde desteklenmesidir.

ENTEGRE TESİS YÖNETİMLERİ AMACI

Entegre tesis yönetimleri  konusunun gündeme gelmesi iş yaşamında ortaya çıkan bazı gelişmeler tetiklemiştir. Günümüzde işletmelerde yaygın olarak kullanılan modern yaklaşımlar, yeni yönetim teknikleri ve hızla gelişen teknoloji, üretimde olduğu gibi hizmet sektöründe de oldukça büyük değişikliklere neden olmuştur. Küreselleşmenin getirdiği büyük rekabet en karlı işletmeleri bile daha verimli, etkin, hızlı ve kaliteli üretime zorlamaktadır.

Bu koşullar altında her türlü sorununu çözmüş olan şirketler bile, gelecekte karşılaşabilecek sorunlara çözüm geliştirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar işletmeleri entegre tesis yönetimleri ve uygulamalarına doğru yönlendirmekte ve bu konu gün geçtikçe daha yaygın uygulama alanı bulunmaktadır.

Her alanda olduğu gibi bilgisayarların tesis yönetiminde kullanımı sonucunda geliştirilen bilgisayar destekli tesis yönetimi CAFM (bilgisayar destekli bina yönetimi) sistemleri vazgeçilmez yönetim araçlarından biri olduğu şimdiden kanıtlanmıştır. Akıllı binalarda, yerleşik şirket ve organizasyonlarda tesis yönetim teknikleri giderek önemini artıran bir rol oynamaktadır.

Entegre tesis yönetimi amacı: Yönetilen binalarda çalışanların tatminini artırmak, tesis maliyetlerini azaltmak, yaşam kalitesini yükseltme ve çevresel konularda önemli bir anahtar olmasıdır.

Yönetim hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.