İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

Entegre Tesis Yönetimi

Entegre tesis yönetimleri denildiğinde apartman, site, plaza gibi ortak kullanım alanların yönetimi akla gelir. Genel yönetim hizmetleri veren yönetimlerin, evrak, kayıt, raporlama, sözleşme yenileme, planlama gibi profesyonellik gerektiren işleri çok iyi bilmeleri gerekmektedir.

Çünkü, profesyonel apartman, site yönetimi hizmetleri veren YGBS EASYLIFE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planına uyarak ortak yaşam alanlarında yürütülen işlerin tamamını raporlar. Bu raporlar kayıt altında tutulur. Çünkü, yıl boyu sunulmak üzere saklamaktadır.

Entegre Tesislerde Yönetim; Ticari ya da ticari olmayan alanlarda faaliyet gösteren kurumların (Fabrika, AVM, Okul, Hastane) temizlik, güvenlik ve bahçe bakım gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve yönetilmesidir.

Profesyonel anlamda Entegre tesis yönetimleri. Apartman ya da sitelerde ileriye ve geriye dönük tüm işleri takip etmek. Bunların denetimlerini sağlamak. Bu yapılan işlemlerin bütününe Entegre Tesis Yönetimi denir.

Atılacak her adım yönetim planına ve ilgili kanuna göre yapılmalıdır.

Entegre Tesis Yönetimi Firması

Entegre Tesis Yönetimleri Temel Faaliyetleri

Profesyonel Entegre tesis yönetimi hizmetimizi 8 alt başlık altında ayrı ayrı ele alıyoruz.

Entegre Tesis Yönetimleri Hizmeti

İşletme bütçesi yönetim planları ve organizasyonların planlamak

Özel Güvenlik Hizmetleri

YGBS Easy Life, Entegre tesis yönetimi özel güvenlik hizmetleri de vermektedir. Bu hizmet, tüm işletmeler, siteler ve özel konutlar için giriş çıkışlar, çalışan personelin kontrolü, çevre güvenliği, acil durumlarda alınması gereken tedbirleri kapsar.

Çünkü Entegre tesis yönetimlerinin olmazsa olmazı özel güvenlik hizmetleridir.

Teknik İşletme ve Bakım Hizmetleri

Binalarda mevcut sistem, araç gereç ve cihazların bakımı. Onarımlarının bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmesi. Isıtma, soğutma, UPS, jeneratör, arıtma su, su işletimi ve kullanımı, alan planlaması.

Entegre Tesis Yönetimleri ve Üretim Destek

Ürünün sonlandırılması. Paketleme, etiketleme, ambalaj yönetimi ve temizliği, sevkiyat öncesi temizlik ve sevkiyata hazırlık.

Sivil Savunma ve Afete Hazırlık

Olağanüstü durumlarda ve afetlerde can ve mal kayıplarının azaltılması ve kurtarılması.

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

Tesislerde rutin temizlik hizmetlerinin aksatılmadan yapılması.

Entegre Tesis Yönetimleri Ulaşım Hizmetleri

Personel taşıması, ring seferleri, araçların ve şoförlerin tahsisi

Konferans ve Toplantı Alanlarının Yönetim Hizmeti

Salon ve odaların idame ve tahsisi organizasyon performansı artırmak. İnsan kaynakları ve işletme yönetiminin fiziksel alt yapı üzerinden bir şekilde desteklenmesidir.

Tesis Yönetimleri ve Amacı

Profesyonel tesis yönetimleri  konusunun gündeme gelmesi iş yaşamında ortaya çıkan bazı gelişmeleri tetiklemiştir.

Sonuç olarak günümüzde işletmelerde yaygın olarak kullanılan modern yaklaşımlar, yeni yönetim teknikleri ve hızla gelişen teknoloji, üretimde olduğu gibi hizmet sektöründe de oldukça büyük değişikliklere neden olmuştur.

Ya da Küreselleşmenin getirdiği büyük rekabet. En karlı işletmeleri bile daha verimli, etkin, hızlı ve kaliteli üretime zorlamaktadır.

Bu koşullar altında her türlü sorununu çözmüş olan şirketler bile, gelecekte karşılaşabilecek sorunlara çözüm geliştirmek için çalışmaktadır.

Bu amaçla yapılan çalışmalar işletmeleri entegre tesis yönetimleri ve uygulamalarına doğru yönlendirmekte. Bu konu gün geçtikçe daha yaygın uygulama alanı bulunmaktadır.

Her alanda olduğu gibi bilgisayarların ve tesis yönetiminde kullanımı.  Geliştirilen bilgisayar destekli tesis yönetimi CAFM (bilgisayar destekli bina yönetimi) sistemleri önemli yönetim araçlarından biri olduğu şimdiden kanıtlanmıştır.

Çünkü akıllı binalarda, yerleşik şirket ve organizasyonlarda tesis yönetim teknikleri giderek önemini artıran bir rol oynuyor.

Doğru Entegre tesis yönetimi, Yönetilen sitelerde çalışanların tatminini artırmak. Çünkü tesis maliyetlerini azaltmaları ile beraber yaşam kalitesini yükseltme ve çevresel konularda önemli bir anahtar olmasıdır.

Ya da yönetim hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.