İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik danışmanlık hizmetleri ile:

Proje risk analizi.

Risk analizine göre kadro ve uzman ekip oluşturmak.

Güvenlik görevlisi seçimi;

Risk analizine göre elektronik ve diğer ekipmanları belirlemek.

Kullanılan makine seçimi ve personel eğitimi.

Planlı ve ani denetim.

Personel Seçimi ve Eğitimi

Güvenlik hizmetinin kalitesi ve personelin dikkatli araştırılarak seçilmesi ve eğitimine bağlıdır. Personel seçimi, eğitimi ve denetimi bir bütün olarak şirket prensipleri doğrultusunda koordine edilir. Adaylar teorik ve pratik eğitimden geçirilir.

Tüm personellerin ilk eğitim programını tamamlar. Sonuç olarak, her türlü kritik durumda bilinçli ve profesyonelce davranmalarını sağlamak amacıyla eğitim görmektedir.

Yaşadığınız hızlı gelişen teknoloji ve bilgisayar ortamında personelimiz, en son teknolojiye sahip olan güvenlik sistemlerini kullanmak. Çünkü güvenlik ve danışmanlık hizmetleri bu teknoloji ile eğitim görmektedir. YGBS EASYLIFE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş, her durumda güvenlik sağlayacak motivasyona sahip kapasiteli personel sağlamaktadır.

Sektörel Uzmanlık

Kişiler, Kurum Ve Kuruluşlar İçin Danışmanlık Hizmetleri

 • 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 3. maddesine göre özel güvenlik izin belgesi almak.
 • Özel güvenlik biriminde görevlendirilmesi ve düşünülen şahısların 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 14. Maddesine göre eğitim almalarını sağlamak.
 • Özel güvenlik eğitim sertifikası bulunan şahısların 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 11. Maddesine göre çalışma izin belgesi almak. (Kimlik Kartı) Almalarının sağlamak için işlem takibini yapmak.
 • Özel güvenlik çalışanları kullanılacak kıyafet ve teçhizatı belirlemek.
 • Özel güvenlik ekibi tarafından kullanılacak kıyafet ve teçhizat için valilik makamından onay alma işleminin takibi.
 • Silah kadrosu bulunması durumunda silah satın işlemlerini yürütmek. İsteğe göre silah satın alma işlemini gerçekleştirmek.
 • Alınan silah için zamanında silah taşıma ya da bulundurma belgesi çıkartılması işlemini yapmak.
 • Özel güvenlik ekibi seçimi ve personelden istenilecek belgelerin belirlenmesi.
 • Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik personelinin 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 11. ve 12. Maddeleri gereği zamanında valilik makamına yazılı olarak bildirmek.
 • Özel güvenlik personeli 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 21. Maddesi gereği zorunlu olan mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasını sağlamak. Valilik makamına ve yetkili kurumlara yazılı olarak bildirim işlemini yapmak.
 • Özel güvenlik personeli ile 2006/47 sayılı genelge gereği yapılması gereken sözleşmenin hazırlamak.
 • 5188 sayılı kanun ve yönetmelik uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. Maddesine göre koruma ve güvenlik planının hazırlamak ve onay alınma işleminin yapmak.
 • Özel güvenlik personelinin gündüz ve gece olarak kontrolü (denetlenmesi).
 • Özel güvenlik çalışanı denetlenmesi için kurulacak sistemler. Bu sistemler hakkında bilgi vermek. Sistem seçimi sağlamak.
 • Özel güvenlik şube müdürlüğü tarafından yapılan denetlemelerde tespit edilen eksikliklerin gidermek ve sağlamak.
 • Denetleme sonucunda eksiklikler ile ilgili yapılan uyarı ya da istenilen savunma için gerekli savuma işlemin yapılması. 
 • Özel güvenlik şirketlerinden hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşlar adına sözleşme taslağının hazırlamak.
 • Hizmet satın alan kişi, kurum ve kuruluşları adına 5188 sayılı kanun ve yönetmeliği. Bu yönetmeliğe göre özel güvenlik şirketi tarafından işlemlerin yapılıp ya da yapılmadığı kontrol etmek.

 

Özel Güvenlik Şirketleri İçin Danışmanlık Hizmetleri

 • 5188 sayılı yönetmeliğin ve kanunun 5. maddesine göre “Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzin Belgesi” almak. Bu evrakları hazırlamak ve belgeleri almak için gerekli işlemleri yapmak.
 • 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 5. maddesine göre yöneticinin temini.
 • 5188 sayılı kanunun ve yönetmeliğin 14. Maddesine göre yönetici olacak şahsın eğitim almasının sağlamak.
 • Mevzuata göre valiliğe yapılacak olan tüm bildirileri takip etmek ve zamanında bildirimin yapılmasını sağlamak. 
 • 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. Maddesine göre hizmet verilen projeler ile ilgili koruma ve güvenlik planının hazırlamak.
 • 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğin 21. Maddesine göre hatasız şekilde mali sorumluluk sigortasının yapılmasını sağlamak.
 • Özel güvenlik personelinin kontrolünün (Denetlemesinin) gündüz ve gece olarak yerine getirmek.
 • Özel güvenlik görevlisine atış eğitimi de dahil olmak üzere hizmet içi eğitim ve seminerlerin vermek.

Güvenlik danışmanlık hizmetleri gibi danışmanlık hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.