İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

YGBS EASY LIFE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 1. İLGİLİ KİŞİNİN (VERİ SAHİBİ) İLETİŞİM BİLGİLERİ
  1. AD-SOYAD        :
  2. TC. KİMLİK NO :
  3. ADRES                :
  4. EPOSTA              :
  5. TELEFON           :
 2. İLGİLİ KİŞİNİN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİSİ

(Eski/Mevcut Müşteri, Eski/Mevcut Çalışan, Eski/Mevcut Ziyaretçi, 3. Kişi vs)

 1. BAŞVURUNUZA KONU KİŞİSESEL VERİNİN
  1. NİTELİĞİ (Örn: Telefon bilginiz)
 1. NEREDE KULLANILDIĞI (Örn: Telefon ile aranmanız)
 1. BAŞVURU SEBEBİNİZ
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ŞİRKETİMİZDEN TALEBİNİZ

Bu Form ile aşağıda belirtilen yollardan dilediğinizi tercih etmek suretiyle başvurunuzu:

 1. …. İstanbul adresine kimlik teyidiniz alınmak suretiyle bizzat ya da posta yolu ile; ya da
 2. Şirketimizin ….com eposta adresine; ya da
 3. Güvenli elektronik/mobil imzanız ile Şirketimizin ….com adresine; ya da
 4. Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usullerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresi içerisinde cevap verilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

Hukuka aykırı veya haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yer tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkımız saklıdır.

Bildirdiğiniz kimlik bilgilerinin, iletişim kanallarının güncel ve doğru olması, başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması ilgili kişinin sorumluluğundadır.  Hatalı, eksik başvuru formu nedeniyle yasal yükümlülüğün yerine getirilememesinden Şirketimiz sorumlu tutulamaz. 

Başvuru Tarihi:

İlgili Kişinin Adı-Soyadı:

İmza

Başvurunun Şirketimiz Tarafından Teslim Alındığı Tarih:

Başvuruyu Alan Şirket Yetkili/Çalışanı Adı-Soyadı:

İmza

Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.