İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

Tesis yönetimi nedir?

Tesis yönetimi, modern iş dünyasında ve yaşam alanlarında hayati bir rol oynar. Tesislerin verimli bir şekilde yönetilmesi ve işletilmesi, bir organizasyonun başarısı için temel bir unsurdur. Ancak, bu kavram hala birçok kişi için gizemli olabilir. Bu yazıda, “Tesis Yönetimi Nedir?” sorusuna açıklık getirecek ve profesyonel tesis yönetiminin önemini açıklayacağız. Ayrıca, kaliteli çalışma ortamının ve destek hizmetlerinin bir organizasyon tarafından nasıl yürütüldüğünü keşfedeceksiniz.

Tesis Yönetimi Bütçe

Entegre Tesis Yönetimi

Tesis yönetimi, organizasyonların iş süreçlerini ve varlıklarını etkili bir şekilde işletmeleri, bakımlarını yapmaları ve iyileştirmeleri açısından kritik bir rol oynar. Ancak entegre tesis yönetimi, bu süreçleri bir adım daha ileri götürerek verimliliği artırır ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekler. “Entegre Tesis Yönetimi” bu makaledeki ana konumuz olacak.

Entegre Tesis Yönetimi Nedir?

Entegre tesis yönetimi, organizasyonların tesislerini daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek için farklı süreçleri ve kaynakları birleştiren bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, tesislerin enerji verimliliğini artırma, bakım ve onarım süreçlerini optimize etme ve çevresel etkileri azaltma konularında önemli avantajlar sunar.

Entegre Tesis Yönetimi

Bağlantılı Süreçler ve Teknoloji

Entegre tesis yönetimi, farklı tesis yönetimi süreçlerini birleştiren ve veri analitiği ile desteklenen bir yaklaşımı içerir. Teknolojik gelişmeler, akıllı bina sistemleri, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve otomasyon, tesis yöneticilerine tüm tesis süreçlerini birbiriyle bağlantılı bir şekilde izlemeleri ve yönetmeleri için güçlü araçlar sunar.

Enerji Yönetimi ve Optimizasyon

Entegre tesis yönetimi, enerji yönetimini merkeze alır. Enerji tüketimini izlemek, enerji verimliliği stratejileri geliştirmek ve enerji maliyetlerini azaltmak için kullanılır. Otomasyon ve sensör teknolojileri, enerji optimizasyonunu daha etkili hale getirir.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkiler

Entegre tesis yönetimi aynı zamanda çevresel sürdürülebilik hedeflerini destekler. Atık azaltma, geri dönüşüm ve yeşil malzeme kullanımı gibi uygulamalar, çevresel etkileri azaltır. Bu, organizasyonların çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur

Tesis Yönetiminin Temel Kavramları

Tesis yönetimi, modern iş dünyasında ve yaşam alanlarında hayati bir rol oynamaktadır. Bu alandaki temel kavramları anlamak, tesis yönetimi süreçlerinin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu kavramak için kritik bir adımdır. İşte tesis yönetiminin temel kavramlarına daha yakından bir bakış:

1. Tesislerin İşlevi

Tesislerin işlevi, organizasyonlar için kritiktir. İş yerleri, üretim tesisleri, konut kompleksleri veya kamu binaları gibi tesisler, belirli amaçlar için inşa edilir. Tesis yönetimi, bu amaçların etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri içerir.

2. Bakım ve Onarım

Tesislerin bakımı ve onarımı, tesis yönetiminin merkezinde yer alır. Profesyonel tesis yöneticileri, binaların, ekipmanların ve altyapının düzenli olarak bakımını yapar ve herhangi bir sorun çıktığında hızlıca müdahale eder. Bu, tesislerin uzun ömürlü olmasını ve işlevselliğini sürdürmesini sağlar.

tesis yönetimi bakım ve onarım

3. Güvenlik ve Emniyet

Tesislerin güvenliği ve emniyeti, her organizasyon için öncelikli bir konudur. Tesis yönetimi, yangın güvenliği, acil durum hazırlığı ve güvenlik protokollerini uygulamakla sorumludur. Bu, çalışanların ve ziyaretçilerin güvende olmasını sağlar.

4. Kaynak Yönetimi

Tesis yönetimi aynı zamanda kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesini içerir. Bu kaynaklar, enerji, su, atık yönetimi ve diğer önemli kaynakları içerir. Verimli kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar.

5. Teknoloji ve Otomasyon

Tesis yönetimi süreçleri, günümüzde teknoloji ve otomasyonun etkisi altındadır. Akıllı bina sistemleri ve izleme araçları, tesis yöneticilerine işlemleri izleme ve iyileştirme konusunda büyük bir avantaj sağlar.

Bu temel kavramlar, tesis yönetiminin esasını oluşturur. Bir organizasyon, bu kavramları anladığında, tesis yönetimi süreçlerini daha etkili bir şekilde uygulayabilir ve tesislerini verimli bir şekilde işletebilir. Tesis yönetimi, organizasyonların başarısı ve sürdürülebilirliği için temel bir taşıyıcıdır ve bu kavramları anlamak, bu alanda başarılı olmanın anahtarıdır.

Profesyonel Tesis Yönetimi Hizmetleri

Tesis yönetimi, organizasyonların başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik bir unsurdur. Profesyonel tesis yönetimi hizmetleri, bu karmaşık süreci daha etkili ve verimli hale getirmenin anahtarıdır. Bu makalede, profesyonel tesis yönetimi hizmetlerinin önemini ve kapsamını daha yakından inceleyeceğiz.

Tesis Yönetiminin Karmaşıklığı

Modern organizasyonlar için tesis yönetimi, giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Büyük işletmeler, çok sayıda tesisle başa çıkmak zorundadır – bunlar ofis binaları, üretim tesisleri, depolar veya konut kompleksleri olabilir. Bu tesislerin her biri, bakım, güvenlik, temizlik, enerji yönetimi ve daha birçok konuda sürekli dikkat gerektirir.

Profesyonel Tesis Yönetimi Hizmetlerinin Rolü

Profesyonel tesis yönetimi hizmetleri, organizasyonlara bu karmaşık süreçlerle başa çıkmalarında yardımcı olur. Bunlar, tesislerin en iyi şekilde işletilmesini sağlamak için uzmanlığa sahip profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı hizmetlerdir. Bu hizmetler şunları içerebilir:

 

 1. Bakım ve Onarım: Profesyonel tesis yöneticileri, tesislerin fiziksel durumunu sürekli olarak izler ve bakım gereksinimlerini karşılar. Bu, tesislerin sorunsuz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
 2. Güvenlik Hizmetleri: Tesislerin güvenliği kritik bir konudur. Profesyonel tesis yönetimi, güvenlik planlarını geliştirir, güvenlik sistemlerini izler ve acil durumlar için hazırlıklı olur.
 3. Enerji Verimliliği: Enerji maliyetleri, organizasyonların büyük bir gider kalemidir. Profesyonel yöneticiler, enerji verimliliği stratejileri geliştirerek organizasyonların enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
 4. Sürdürülebilirlik: Profesyonel tesis yönetimi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tesislerin çevresel etkilerini azaltır. Bu, çevreye olan sorumluluğu artırır ve sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik eder.

Profesyonel tesis yönetimi hizmetleri, organizasyonların tesislerini en üst düzeyde işletmelerini ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamalarını sağlar. Bu hizmetler, organizasyonların kaynaklarını daha verimli kullanmalarına, iş süreçlerini iyileştirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Profesyonel tesis yönetimi, modern iş dünyasının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur ve organizasyonların başarısını desteklemek için önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.

Mali Projelendirme ve Bütçe Yönetimi Hizmetleri

Tesis yönetimi, organizasyonlar için varlıklarını etkili bir şekilde işletme, bakım ve geliştirme süreçlerini içerir. Bu karmaşık süreçlerin yönetiminde, mali projelendirme ve bütçe yönetimi hizmetleri önemli bir rol oynar. Bu makalede, tesis yönetiminde mali projelendirme ve bütçe yönetimi hizmetlerinin rolünü ve önemini daha yakından inceleyeceğiz.

Mali Projelendirme Nedir?

Mali projelendirme, tesis yönetimi süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve finansal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla organizasyonlar tarafından kullanılan bir süreçtir. Bu süreçte, tesis yöneticileri ve finans ekipleri, gelecekteki projelerin maliyetlerini ve kaynak ihtiyaçlarını değerlendirirler. Bu projeler, tesislerin bakımı, iyileştirilmesi veya genişletilmesi gibi çeşitli alanları içerebilir. Mali projelendirme, organizasyonların bütçe oluştururken gelecek yatırımları ve harcamaları dikkate almalarını sağlar.

Mali Projelendirme ve Bütçe Yönetimi Hizmetleri

Bütçe Yönetimi Hizmetleri

Tesis yönetimi süreçleri, genellikle büyük ölçekli ve karmaşık harcamaları içerir. Bu nedenle, organizasyonlar için bütçe oluşturmak ve yönetmek önemlidir. Bütçe yönetimi hizmetleri, organizasyonların bütçe oluşturma, izleme ve denetleme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur. Bu hizmetler şunları içerebilir:

 

 • Bütçe Oluşturma: Gelecek dönem için bütçe oluşturulurken, mali projelendirmeler ve tahminler dikkate alınır. Tesis yönetimi için gerekli kaynaklar belirlenir.
 • Bütçe İzleme: Bütçe yönetimi, bütçenin gerçek harcamalarla karşılaştırılmasını içerir. Harcamaların izlenmesi, bütçe sapmalarının erken tespiti ve düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Finansal Raporlama: Bütçe yönetimi hizmetleri, organizasyonlara düzenli olarak finansal raporlar sunar, böylece finansal durumu anlamalarına yardımcı olur.

 

Mali projelendirme ve bütçe yönetimi hizmetleri, tesis yönetiminde finansal kontrolün anahtarını temsil eder. Bu hizmetler, organizasyonların tesislerin etkili bir şekilde yönetilmesini ve finansal istikrarlarını korumalarını sağlar. Profesyonel hizmet sağlayıcıları, organizasyonların bütçe oluşturma ve izleme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur ve finansal açıdan güvende olmalarını sağlar. Bu, organizasyonların tesis yönetiminde başarılı ve sürdürülebilir olmalarına yardımcı olur.

Tesis Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Günümüzde, çevresel sorumluluklar giderek daha fazla organizasyonun gündemine yerleşmiş durumda. Bu bağlamda, tesis yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramları, modern iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu makalede, tesis yönetimi ve sürdürülebilik arasındaki bağlantıyı ve önemini daha yakından inceleyeceğiz.

Tesis Yönetimi ve Sürdürülebilik İlişkisi

Tesis yönetimi, bir organizasyonun mülklerini etkili bir şekilde işletmesi, bakımını yapması ve sürekli olarak iyileştirmesi anlamına gelir. Ancak, günümüzde bu süreçler yalnızca verimlilik ve ekonomik karlılıkla sınırlı değildir. Sürdürülebilirlik, tesis yönetiminin merkezine yerleşmiş durumda ve çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları içerir.

 1. Çevresel Sürdürülebilik: Tesislerin çevresel etkilerini azaltma ve kaynakları daha verimli kullanma ihtiyacı, çevresel sürdürülebilik prensiplerinin temelini oluşturur. Profesyonel tesis yönetimi, enerji verimliliği stratejilerini uygular, atık azaltma programları geliştirir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre eder.
 2. Ekonomik Sürdürülebilik: Sürdürülebilir bir tesis yönetimi aynı zamanda ekonomik sürdürülebilik hedeflerini de destekler. Maliyet tasarrufu sağlama, işletme verimliliğini artırma ve karlılık artırma çabaları, organizasyonun ekonomik sürdürülebilik hedeflerini karşılamasına yardımcı olur.
 3. Toplumsal Sürdürülebilik: Tesis yönetimi aynı zamanda toplumsal sürdürübilik açısından önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği politikaları, işyeri etiği ve toplumsal sorumluluk taahhütleri, organizasyonun toplumsal sürdürülebilik hedeflerini yansıtır.

Sürdürülebilik ve Rekabet Avantajı

Tesis yönetimi ve sürdürülebilik arasındaki bu yakın ilişki, organizasyonlar için rekabet avantajı yaratma potansiyelini de beraberinde getirir. Çevresel sorumluluklarına yanıt veren organizasyonlar, genellikle daha çekici hale gelirler. Aynı zamanda, enerji ve kaynak verimliliği uygulamaları organizasyonların maliyetlerini azaltabilir ve iş süreçlerini iyileştirebilir.

Sonuç olarak, tesis yönetimi ve sürdürülebilik, iş dünyasında vazgeçilmez bir ikili haline gelmiştir. Tesis yönetimi, sürdürülebilik hedeflerini destekleyen bir araç olarak kullanıldığında, organizasyonlar hem çevresel sorumluluklarını yerine getirirler hem de işlerini daha verimli ve rekabetçi bir şekilde yönetirler. Geleceğe daha yeşil ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek, organizasyonların uzun vadeli başarısını şekillendirebilir.

Aidat Toplama, Takip ve Hukuki Süreç Hizmetleri

Tesis yönetimi, organizasyonların mülklerini ve tesislerini etkili bir şekilde işletmeleri, bakımını yapmaları ve sürekli olarak iyileştirmeleri gereken karmaşık bir süreçtir. Bu süreçlerin kritik bir parçası, aidat toplama, takip ve hukuki süreç hizmetleridir. Bu makalede, aidat toplama, takip ve hukuki süreç hizmetlerinin tesis yönetimindeki rolünü ve önemini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Aidat Toplama Nedir?

Aidat toplama, genellikle konut kompleksleri, apartmanlar, iş merkezleri veya benzeri çoklu birimlerin bulunduğu yerlerde uygulanan bir süreçtir. Bu süreçte, tesislerin bakımı, işletimi ve giderleri için gerekli olan aidatlar, binanın sahipleri veya kiracıları tarafından düzenli olarak ödenir. Aidatlar, genellikle binanın sakinleri tarafından veya profesyonel tesis yönetim firmaları aracılığıyla toplanır.

Aidat Toplama, Takip ve Hukuki Süreç Hizmetleri

Aidat Takip Hizmetleri

Aidat toplama süreci kadar önemli olan bir diğer unsur, aidatların düzenli olarak takip edilmesi ve yönetilmesidir. Aidat takip hizmetleri, organizasyonların aidat toplama süreçlerini daha etkili hale getirir ve finansal kaynakların düzgün yönetilmesine yardımcı olur. Bu hizmetler genellikle şunları içerir:

 • Aidat Faturalandırması: Tesis yöneticileri veya profesyonel hizmet sağlayıcıları, aidatların düzenli olarak faturalandırılmasını sağlar.
 • Ödeme İşlemleri: Aidatlar, farklı ödeme yöntemleriyle (elektronik ödeme, banka havalesi, çek vb.) toplanır.
 • Borç Yönetimi: Aidat ödemeleri geciktiğinde veya eksik olduğunda, aidat takip hizmetleri bu sorunların çözümüne yardımcı olur.
 • Düzenli Raporlama: Aidat takip hizmetleri, organizasyonlara düzenli olarak finansal raporlar sunar, böylece aidat ödemeleri hakkında şeffaf bir görünüme sahip olurlar.

Hukuki Süreç Hizmetleri

Aidat toplama ve takip süreci, zaman zaman hukuki süreçleri de içerebilir. Gecikmiş veya eksik aidat ödemeleri durumunda, organizasyonlar hukuki yollarla bu ödemeleri tahsil etmek zorunda kalabilirler. Hukuki süreç hizmetleri, organizasyonların bu tür durumlarla başa çıkmasına yardımcı olur. Bu hizmetler, aidat borçlarının yasal yollarla tahsili, mahkemeye gitme süreçlerinin yönetimi ve gerekli yasal belgelerin hazırlanması gibi konuları içerir.

Aidat toplama, takip ve hukuki süreç hizmetleri, tesis yönetiminde finansal istikrarın teminatıdır. Bu hizmetler, organizasyonların finansal kaynaklarını düzgün bir şekilde yönetmelerini ve tesislerin gereken bakım ve işletmeyi almasını sağlar. Profesyonel hizmet sağlayıcıları, organizasyonların tesis yönetiminde finansal açıdan güvende olmalarına yardımcı olur ve iş sürekliliğini sağlar.

Tesis Yönetimi İş Dünyasında

Tesis yönetimi, günümüz iş dünyasında her zamankinden daha fazla öneme sahiptir. İşletmeler, büyüklük veya sektör fark etmeksizin, tesislerini etkili bir şekilde yönetmek ve iş süreçlerini optimize etmek zorundadır. “Tesis Yönetimi İş Dünyasında” başlıklı bu makalede, bu önemli konuyu daha yakından inceleyeceğiz

Verimlilik ve Maliyet Kontrolü

İş dünyasında tesis yönetimi, organizasyonların verimliliğini artırmak ve işletme maliyetlerini kontrol altına almak için hayati bir rol oynar. Profesyonel tesis yöneticileri, tesislerin fiziksel durumunu izler, bakım ve onarımları planlar ve enerji kullanımını optimize eder. Bu, işletmelerin verimli çalışmasını sağlar ve gereksiz maliyetleri önler.

Çevre Dostu Yaklaşım

Sürdürülebilirlik, günümüz iş dünyasında öne çıkan bir konudur. Tesis yönetimi, bu bağlamda organizasyonlara çevre dostu uygulamaları benimsemelerine yardımcı olur. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu tesis tasarımı, tesis yönetimi süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Bu, organizasyonların çevresel ayak izlerini azaltmalarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.

Risk Yönetimi ve Acil Durum Hazırlığı

Tesis yönetimi, organizasyonlar için risk yönetimi ve acil durum hazırlığının bir parçasıdır. Profesyonel tesis yöneticileri, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve acil durum planlarını geliştirir ve uygular. Bu, organizasyonların kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını ve çalışanların güvenliğini sağlar.

Rekabet Avantajı

Etkili tesis yönetimi, organizasyonlara rekabet avantajı sağlayabilir. İyi yönetilen tesisler, iş süreçlerini iyileştirir, çalışanların verimliliğini artırır ve müşteri memnuniyetini yükseltir. Bu, organizasyonların rekabetçi bir pazarda öne çıkmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, “Tesis Yönetimi İş Dünyasında” sadece bir operasyonel zorunluluk değil, aynı zamanda organizasyonların başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik bir faktördür. İş dünyasında tesis yönetimi, organizasyonların etkin bir şekilde işletilmesini ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamasını sağlar. Bu nedenle, organizasyonlar için bu alanda uzmanlığa yatırım yapmak son derece önemlidir.

Tesis Yönetimi İlkeleri ve İyi Uygulamalar

Tesis yönetimi, organizasyonların varlıklarını etkili bir şekilde işletmesi ve bakımını yapması, çalışanların konforunu sağlaması ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılaması açısından hayati bir rol oynar. Bu nedenle, tesis yönetimi ilkeleri ve iyi uygulamaları, iş dünyasında ve yaşam alanlarında daha fazla önem kazanmıştır. Bu makalede, tesis yönetimi ilkeleri ve iyi uygulamaları konusunda daha derinlemesine bir bakış atacağız.

Tesis Yönetimi İlkeleri

Tesis yönetimi ilkeleri, etkili bir tesis yönetimi stratejisinin temelini oluşturur. İşte tesis yönetimi ilkelerinin ana hatları:

 1. Proaktif Bakım: Tesis yönetimi, reaktif bakım yerine proaktif bakımı teşvik eder. Tesis yöneticileri, ekipmanların düzenli olarak bakımını yaparak arızaları önler ve tesislerin sürekli çalışır durumda olmasını sağlar.
 2. Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın önemli bir parçasıdır. Tesis yöneticileri, enerji tüketimini azaltmak için stratejiler geliştirir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik eder.
 3. Çevresel Sorumluluk: Tesis yönetimi, çevresel sorumluluğun bilincindedir. Atık azaltma, geri dönüşüm ve sürdürülebilir malzeme seçimi gibi çevre dostu uygulamaları benimser.
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği politikaları, tesis yönetimi içinde kritik bir konudur. Çalışanların ve ziyaretçilerin güvende olmasını sağlamak, organizasyonların önceliklerindendir.

Tesis Yönetimi İyi Uygulamaları

Tesis yönetimi iyi uygulamaları, bu ilkeleri pratiğe dökmek için kullanılır. İşte bazı iyi uygulamalar:

 1. Teknoloji Kullanımı: Akıllı bina sistemleri ve izleme araçları, tesis yöneticilerine işlemleri izleme ve verimliliği artırma konusunda büyük bir avantaj sağlar.
 2. Sürdürülebilirlik Raporlama: Organizasyonlar, sürdürülebilirlik performanslarını düzenli olarak izler ve raporlar. Bu, çevresel etkileri azaltmak için önemli bir adımdır.
 3. İş Sürekliliği Planları: Acil durumlar ve kriz durumları için hazırlıklı olmak, iş sürekliliği sağlar. Tesis yönetimi, bu planların oluşturulması ve uygulanmasında önemli bir rol oynar.
 4. Yetkilendirilmiş Personel: Tesis yönetimi için yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personel, etkili bir yönetimi sağlar.

Tesis yönetimi ilkeleri ve iyi uygulamaları, organizasyonların tesislerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerini başarıyla karşılamalarına yardımcı olur. Bu, iş dünyasında ve yaşam alanlarında daha verimli ve çevre dostu tesislerin oluşturulmasını teşvik eder.

Diğer makalelerimizi buradan okuyabilirsiniz.

Youtube kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz

YGBS, yaşam alanlarında güven ve huzur ortamı sunuyor.
Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin güvenilirliği; Sözün ve davranışın tutarlılığı, özün sözün bir oluşudur. İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz. Teknolojik gelişmelere ve standartlara uygun olarak siteler, tesisler için profesyonel tesis yönetim hizmeti veririz.
Yahya SAĞIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.