İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

Doğru Bütçe İçin Profesyonel Destek Şart

Bina yönetiminde yaşanan finansal sorunlar üzerine sorularımızı cevaplayan YGBS Easy Life Hukuk Koordinatörü Av. Özge Kırmız Karaer, “Site yönetimi bir meslektir, profesyonel yardım alınmadan hazırlanan bütçeler, ne yazık ki siteye dolayısıyla kat maliklerine borç olarak geri dönüyor.” Uyarısında bulundu.

Bina ve sitelerde yaşanan finansal sorunlardan bahsedebilir misiniz?

Toplu yapılarda yaşanan finansal sorunları, kat malikleri açısından ve site yönetimi açısından iki ayrı şekilde inceleyebilirsiniz. Kat malikleri açısından yaşanan finansal sıkıntıların en başında site yönetimi tarafından her yeni yönetim döneminin sonrasında hazırlanması zorunlu kılınan işletme projesinin gerçekçi verilere dayanarak hazırlanıp hazırlanmadığı ve yapılan harcamalarla gelir ve gider hesaplarının uyuşup uyuşmadığının tespiti diyebiliriz.

Bu hususta kat maliklerine; işletme projesine itiraz haklarının olduğunu, aynı zamanda taraflarına usulünce bildirim yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini hatırlatmak gerekir. Uygulama da ise ne yazık ki işletme projelerinin daha az bağımsız bölüme sahip binalarda yapılmadığını, büyük sitelerde ise tamamen kanuni sorumluluğu bertaraf etmek üzere hazırlandığını görüyoruz. Pek tabi durum böyleyken profesyonellikten uzak ve piyasaya hakim olmadan hazırlanan işletme projelerindeki tahmini gelir ve gider hesaplamalarının gerçekliği ve şeffaflığı şüpheye düşüyor.

Kat malikleri ise bu sebeple dönem dönem kanun lafzıyla gider ve avans payı yani ilave aidat ödemesi yapmak durumunda bırakılıyor. Site yönetimi açısından yaşanan en büyük finansal sıkıntı ise tabi ki düzensiz ödenen veyahut hiç ödenmeyen aidatlar oluyor.

Peki, bütçe yönetimi konusunda şeffaflığı sağlama adına neler yapılmalı?

Yönetim kurulunun/yöneticinin bütçe yönetimi şeffaflığı sağlamak adına yapacağı en büyük icraat işletme projesinin uygun bir şekilde hazırlanması olacaktır. Mümkünse olası masrafların ay bazında detaylı bir şekilde hesaplanması, sitenin mevcut ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, geçmiş dönem bütçelerinin incelenerek eksiklerin saptanması gibi birçok parametrenin işletme projesi hazırlanırken dikkate alınması gerekiyor.

Profesyonel bir şekilde hazırlanan işletme projesindeki hesaplamaların gerçeği yansıtması, gelir ve giderlerin ne şekilde harcandığı konusunda bize en büyük şeffaflığı sağlıyor. Bu sebeple her defasında önemle belirtiyoruz; site yönetimi bir meslektir. Profesyonel yardım alınmadan hazırlanan bütçeler, ne yazık ki siteye dolayısıyla kat maliklerine borç olarak geri dönüyor.

Denetim Mekanizması Usulünce İşlemeli

Şeffaf bütçe yönetimi hususunda önemli olan bir diğer nokta da denetim mekanizmasının görevini, beklenen şekilde yürütebilmesidir. Bilindiği üzere site yönetimlerinde, yönetim kurulunu/yöneticinin faaliyetlerini denetlemek adına genel kurullarda denetçi/denetim kurulu atanıyor. Peki denetçi şeffaf bütçe yönetimini sağlamak adına neler yapmalıdır? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun bütçeyi ilgilendiren kısımlarında da düzenlediği üzere kısaca; toplanan avans paylarının ana gayrimenkulün gayesine uygun kullanılıp kullanılmadığı, alınan yönetim kurulu kararlarının bütçesel faaliyetinin denetlenmesi, olağan borçların ödenip ödenmediğinin denetlenmesi yapılan harcamaların miktarları ve makul kabul edilip edilmeyeceğinin tespiti gibi konularda raporlandırma yapılmalıdır.

Raporlandırma, olabildiğinde açık, anlaşılır, izah edilebilir şekilde olmalı ve en fazla üçer aylık periyodlarda uygulanmalıdır. Denetim mekanizmasının usulünce işlemesi, elbette ki bütçe yönetiminin şeffaflaşmasına katlı sağlayacaktır.

YGBS, yaşam alanlarında güven ve huzur ortamı sunuyor.
Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin güvenilirliği; Sözün ve davranışın tutarlılığı, özün sözün bir oluşudur. İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz. Teknolojik gelişmelere ve standartlara uygun olarak siteler, tesisler için profesyonel tesis yönetim hizmeti veririz.
Yahya SAĞIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.